-

Volumen (værdipapirer)

0

Volumen angiver, hvor mange af en given aktie, kontrakt eller lign. værdipapir er blevet handlet inden for en given tidsperiode som oftest en dag. Hvor omsætningen af en aktie fortæller, hvor mange penge handlerne i netop denne aktie har været værd, angiver volumen, hvor mange aktier, der har været tale om, og dermed hvor mange aktier der har skiftet hænder i løbet af dagen.

Man bruger volumen først og fremmest som et mål for, hvor likvid aktien er, hvor mindre selskaber som oftest handles i mindre grad og en sælger vil derfor have sværere ved at komme af med aktien uden at gå for langt ned i pris, da en lav volume oftest resulterer i en større spredning (spread).

Derudover er volumen også et vigtigt mål i den tekniske analyse, da volumen kan indikere styrken af et fald eller en stigning i prisen. Det større volumen det stærkere betydning tillægger man prisændringen. En stor prisændring ved en lav volumen kan blot skyldes, at få investorer sælger ud med manglende købere eller en stor sælger køber ind med manglende sælgere og dermed ikke nødvendigvis en ændring i aktiens udsigter.

Sidst men ikke mindst bruges volumen også til at måle interessen i et værdipapir, hvor en stigning i et værdipapirs volumen over normalt niveau kan skyldes, at investorer har fået større interesse i aktien eller, at en større aktionær sælger ud af sine andele.

Share.