-

Udbytte (dividende)

0

Udbytte også på engelsk kaldt ”dividende” angiver den del af et firmas overskud, som bliver udbetalt til dens investorer. Et firma udbetaler udbytte til sine aktieejere af den del af overskuddet som ikke bliver geninvesteret. Hvor meget et firma vælger at udbetale besluttes af bestyrelse og udbetalingen kan variere imellem kontantudbetaling, udbetaling af aktier eller udbetaling af ejendom. Kontantudbetaling er dog den mest almindelige.

Et alternativ til at udbetale udbytte er et tilbagekøb af egne aktier fra markedet. Denne tendens er blevet mere almindelig, men rent økonomisk er der dog ingen forskel på, hvad firmaet vælger. Forskellen imellem de to alternativer kan dog ses i aktiekursen, da en udbetaling vil betyde, at aktiekursen falder, da penge trækkes ud af selskabet. Et aktietilbagekøbsprogram vil derimod udbetale penge til sine aktionærer ved en stigning i aktiekursen, da selskabets værdier deles på færre hænder. Skattemæssige fordele kan dog være grunden til at aktietilbagekøbsprogrammer er blevet mere normale, da en kursstigning kontra en dividendeudbetaling gør, at privatinvestoren kan udskyde sin skat i og med, at skat først svares når gevinsten realiseres, hvorimod skatten af en udbyttebetaling sker prompte. En ulempe ved et aktietilbagekøbsprogrammer kan dog være, at aktien bliver mindre likvid, da der fjernes aktier fra markedet. Derudover indikeres det som regel også som en styrke i en aktie, at et selskab udbetaler en del af overskuddet, da en investor føler sig mere sikker på gevinsten med en kontantudbetaling kontra en potentiel kursstigning efter filosofien om, at en fugl i hånden er bedre end ti på taget. Mange selskaber vælger i dag derfor også en kombination af disse to udbetalingsformer.

Share.