-

Spread

0

Spredning, også på engelsk refereret som ”spread”, har en anelse forskellig betydning alt efter, hvilken sammenhæng det bruges, men generelt set angiver spredning forskellen imellem to sammenlignelige mål. Nogle af disse sammenhænge kan være:
1) Forskellen imellem bud- og udbudsprisen for et aktiv.
2) Forskellen imellem afkastet på to fast forrentede værdipapirer

Den første og mest brugte sammenhæng er på aktiemarkedet, hvor der altid er en forskel imellem den højeste købskurs og den laveste salgskurs. Forskellen imellem disse kaldes spredningen. Hvor stor spredningen er afhænger af, hvor ofte aktivet er handlet, samt hvor mange aktier der er udestående.

Fx statsobligationer kaldes for fast forrentede værdipapirer, da de giver en fastsat procentsats (yield) hvert år. Statsobligationer giver dog ikke altid det samme procentvise afkast. For et eksempel er der som regel større afkast på når obligationen har en længere tidshorisont, hvilket betyder, at en statsobligation med udløb om 10 år giver et større procentvist afkast en den samme obligation med udløb om 5 år. Forskellen imellem den procentsats de tilbyder refereres til som spredningen.

Derudover giver obligationer også større afkast, hvis de indebærer en større risiko. Dermed kan spredning også bruges som definition for forskellen i afkastsgraden på to forskellig obligationer med samme udløbshorisont.

Share.