-

Option

0

En option, er en undergren af derivat-genren, da optioner er lagt op på et finansielt produkt og dens værdi, dermed er afgjort af fluktueringer (stigninger og fald) i det underliggende aktiv.
Optioner beskriver muligheden, men ikke forpligtigelsen til at købe eller sælge et aktiv i fremtiden til en fastsat udnyttelseskurs. Optioner adskiller sig hermed fra future kontrakter ved, at man ved erhvervelse af en option ikke er forpligtet til at gennemføre handlen. Bemærk at der ved denne definition bliver taget udgangspunkt i long optioner. Man skelner generelt set imellem to former for optioner – Call optioner og put optioner.

En long call option giver køberen retten, men ikke forpligtigelsen til at købe et underliggende aktiv til en fastsat udnyttelseskurs enten indenfor eller ved afslutningen af en aftalt periode.
En long put option giver køberen retten, men ikke forpligtigelsen til at sælge et underliggende aktiv til en fastsat udnyttelseskurs enten indenfor eller ved afslutningen af en aftalt periode.
En option der kan handles på et hvilket som helst tidpunkt før udløbsdatoen kaldes en amerikansk option, imens en option der kun kan udøves ved udløb er en europæisk option.

Eksempel på, hvordan long optioner fungerer

Martin bliver tilbudt at købe en long call option i Firma A med en udnyttelsespris på 150 kr. Optionen udløber om 5 uger og aktiekursen ligger i dag på 140 kr.
Aktien stiger over 150 kr. til 160 kr. og Martin vælger derfor at udøve sin rettighed til at erhverve sig aktien til 150 kr. og hans option er hermed differensen imellem udnyttelsesprisen og markedsprisen værd (10 kr). Stiger aktien ikke over 150 kr. vælger Martin ikke at gøre brug af sin option, og hans option er dermed værdiløs.

Personen der sælger disse optioner laver handlingen vi kalder at shorte. De sælger hermed muligheden, men ikke forpligtigelsen til at købe eller sælge (call or put) et underliggende aktiv.

Det virker ved første øjekast altid som en dårlig forretning at shorte en option, da call´eren aldrig vil udføre en option, der giver ham tab, men her skal man have i mente, at call´eren (den der køber optionen af shorteren) ikke får den gratis, og dermed har shorteren tjent penge, hvis optionen ikke bliver udøvet ved udløb. Prisen på en option bliver derfor også dyrere, når sælger tager større risiko for tab. Optioner er på denne måde et nul-sum-spil, hvor den enes tab er den andens gevinst.

Share.