-

Omsætning (aktier)

0

Omsætningen angiver værdien af de handler, der er fortaget for en given aktie, kontrakt eller lign. værdipapir inden for en given tidsperiode som oftest en dag. Hvor volumen angiver, hvor mange aktier der har skiftet hænder i løbet af dagen, angiver omsætningen værdien af disse. Omsætning og volumen er derfor også tæt forbundet.

Læs videre under volumen, for information om den betydning man skal tillægge omsætningen/volumen.

Share.