-

LIBOR (London Interbank Offered Rate)

0

LIBOR er det daglige gennemsnit af rentesatserne foretaget på det engelske såkaldte interbankmarked. Efter at de højeste og laveste kvotering fjernes, beregnes LIBOR som et gennemsnit af restende rentesatser, og dermed udtrykker LIBOR, hvilken rentesats britiske banke er villige til at udlåne pund til en anden såkaldt primebank uden sikkerhedsstillelse med satser varierende på baggrund af løbetider mellem 1 dag og 12 måneder. LIBOR-renten er vigtig fordi den bruges som reference til mange andre låneaftaler. For et eksempel er obligationslån med flydende rente normalvis lagt op på LIBOR-renten med en fast margin pålagt og derudover er LIBOR også central indenfor andre værdipapirer som SWAPS og derivater.

Den sammenlignelige interbankrente i Danmark hedder CIBOR, imens den i USA hedder federal funds rate. Den mest toneangivende i Euroområdet er Euribor-renten.

Share.