-

Kort position (shorte)

0

At indtage en short-position, eller det som vi også på dansk kalder ”at være kort”, er når en spekulant indtager en position, hvor han/hun vil tjene profit, hvis et værdipapir falder i værdi. At være kort udføres i praksis ved, at spekulanten låner en aktie fra en mægler til senere levering, for så at sælge den igen med det samme i markedet. Spekulanten kan i visse tilfælde også blot sælge aktien uden at have lånt den først. Lykkedes strategien og aktien falder i værdi vil spekulanten kunne købe aktien tilbage ved en reduceret pris, og dermed aflevere aktien tilbage til mægleren med profit. Det omvendte af at være kort er at være langt (indtage en long-position).

Hvor en long-position har en begrænset tabsmulighed, da en akties værdi aldrig kan blive negativ, har short-positionen teoretisk et uendeligt stort tabspotentiale, da man ved en short-position er tvunget til at svare differensen imellem den indledende kurs og kursen ved tilbagekøbstidspunktet, når udlåneren ønsker sine aktier tilbage. Da aktier ikke har noget kursloft er vores spekulant udsat for en uendelig stor risiko, men omvendt kan gevinsten ved en short-position kun være 100 pct. At være kørt bør være forbeholdt avancerede investorer.

Når man er kort skal mægleren betales kommission og renter for lånet af aktier som akkumulerer over tid. Derudover skal spekulanten ved indtagelse af en short-position, betale udlåner alle udbyttebetalinger, der måtte ske under udlånet, da man ved indtagelsen af en short-position aldrig overtager ejerskab for aktien. Indtagelsen af en short-position er derfor hovedsageligt på relativ kort tidsbasis.

Der findes mål for, hvor udsat en aktie er for short-positioner. Det ene kaldes ”short interest”, hvilket angiver den procentvise andel af aktier solgt som short i forhold til antallet af totale aktier, det andet mål kaldes short interest ratio (SIR), og det angiver antallet af aktier solgt short divideret med den daglige volumen.

Mange har måske opfattelsen af, at short-handlere er kynikere, der blot er ude på at ødelægge selvskabers omdømme til egen vindings skyld, men sandheden er, at short-handlere har en vigtig rolle at spille i dynamikken på aktiemarkedet, da de er med til bremse aktier fra at blive over-hypede. At mange går kort i aktien behøver derudover heller ikke at have en negativ indflydelse på aktiekursen. Går mange kort i samme aktie risikerer vedkommende nemlig at blive ramt, af fænomenet ”short squeeze”. Fænomenet opstår, hvis den hårdt shortede aktie begynder at stige i værdi, hvis fx short-handlerne havde taget fejl omkring forventningerne til selskabets næste regnskabstal. Stigningen i aktiekursen vil da i dette tilfælde højst sandsynligt bliver overdrevet, da mange af dem der er gået kort tvinges til at afvikle deres short-position og købe de lånte aktier tilbage for at begrænse tabet. Dette vil få aktiekursen til at stige yderligere og evt. få endnu flere til at lukke deres positioner. Dermed har dem der er kort trukket sig selv op i en krog, og fænomenet kaldes derfor også et corner.

Spekulanter i short-positioner kan yderligere være tvunget til at realisere et tab i en short-position, hvis aktien er meget shortet, da mægleren har retten til at forlange sine aktier tilbage, ved at lukke short-positionen, hvis det er utrolig svært at låne en given aktie. En short-presset aktie bliver derudover pålagt højere kommission og renteomkostninger.

Et mindre risikabelt alternativ til short-handel kan være at gå langt i en put-option (købe en put-option).

Share.