-

Futures

0

Futures er en undergren af derivat-instrumentet, og er i dette tilfælde en kontrakt imellem to parter, der aftaler at handle en eller flere bestemt(e) råvare(r) eller finansielle papirer på et i forvejen fastsat tidspunkt, hvor køber og sælger begge forpligter sig til den fremtidige handel. Navnet er afledt af, at du med en future kontrakt aftaler at handle et bestemt aktiv i fremtiden. Future kontrakter er meget almindelige inden for råvarehandlen, da futures kan sikre en råvareproducents fremtidige leveringer imod prisfluktueringer. Ligesom andre derivater kan future kontrakter derfor bruges til at minimere risiko for prisudsving i det underliggende aktiv. Til at redegøre for dette er et eksempel på sin plads.

Hvordan futures kan minimere risiko

Martin overvejer at producere guld, hvilket er dyrt og indeholder store faste omkostninger fra det lån han må optage samt de variable omkostninger han fx skal give til minearbejderne. Han vil derfor være afhængig af den jævne indtægt han kan få for sit guld. Uheldigvis for Martin fluktuerer prisen på guld, og han har udregnet at, hvis prisen på guld falder 10 pct. fra nuværende niveauer vil hans udgifter overstige hans indtægter, og han vil ikke kunne betale sine regninger. I et sådan tilfælde vil futuremarkederne kunne reducerer Martins sårbarhed imod prisændringer, ved at han sælger future kontrakter og dermed leveringer af guld til en fastsat pris langt ud i fremtiden. Køberen af futurekontrakterne kunne eventuelt være en smykkemager, der ligeledes ville sikre sig imod prisstigninger på guld.

I realiteten er futuremarkederne yderst risikable og aktører på markederne er både folk som Martin, der vil minimere sårbarhed over for prisændringer, samt spekulanter, der køber og sælger kontrakter for at tjene på differensen imellem kontraktens pris og den fremtidige markedspris.

Share.