-

EPS (earning per share)

0

EPS (earning per share), angiver hvor stor en af et selskabs overskud, der tilfalder hver enkelt af selskabets udestående aktier. EPS er en af de vigtige variabler til at bestemme en akties pris, da målet er en god indikator til at måle selskabers profitabilitet. EPS omskrives fra bundlinjeresultatet.

EPS = (nettoresultat – udbytte) /
gennemsnitligt antal udestående aktier

Og målet bruges først og fremmest til at beregne, hvor lang tid, det vil tage selskabet at tjene sin egen aktiekurs ind til selskabets investorer, da EPS vigtigst af alt bruges til at udregne et selskabs pris-til-indtjening eller på engelsk price-earning ratio (P/E).

EPS kan dog ikke alene, fortælle hvilket selskab vil være den bedste investering, da målet har flere fælder. EPS angiver først og fremmest ikke, hvor stor et kapitalgrundlag et selskab har haft til at genere sin profit. To selskaber kan have samme EPS, men det ene selskab har brugt færre midler til at generer overskuddet, og er derfor alt andet lige mere profitabel. EPS kan også være misvisende, da et selskaber i perioder kan have engangsudgifter eller indtægter, der påvirker selskabets overskud i den enkelte perioder. Engangsindtægter som salg af bygninger kan øge EPS for den periode, det bliver solgt, men det siger meget lidt om selskabets egenskab til at genere profit. Når det er sagt er en ratio som P/E et af det mest brugte mål til at sammenligne den relative pris på en andel i et selskabs overskud, og et selskabs EPS har derfor utrolig stor vægt for dens aktiekurs.

Ved udregning af EPS vil det være mest korrekt at tage det vægtede gennemsnitlige af aktier for perioden, da antallet af udestående aktier, og dermed andelen af parter overskuddet skal deles imellem, kan variere. Udvandet, på engelsk diluted, EPS tager derudover warrants og konvertible papirer med i betragtningen, og deraf kommer ordet udvandet, da EPS indtjeningen alt andet lige altid vil være lavere, hvis disse medregnes, da indtjeningen vil være spredt over flere hænder.

Share.