-

EBIT

0

EBIT står for earnings before interest and taxes, og kaldes også på dansk driftsresultatet. EBIT angiver, hvor meget en virksomhed har tjent over en given periode efter alle driftsudgifter (både variable og faste), og en formel kan meget simpelt stilles op som:

EBIT = Omsætning – vareforbrug – operationelle omkostninger

EBIT er en af det mest brugte mål til at sammenligne, hvor gode virksomheder er til at lave overskud, da det endelige resultat (efter skat og renter) klart kan være påvirket af, hvilken kapitalstruktur selskabet har, samt hvilke skatteregler de er under. Ved ikke at tage skat- og rentebetalinger i betragtning kan der dermed lettere spores ind på selskabers egenskab til at genere profit.

Til at sammenligne profitabilitet bruges også EBITDA-målet, der ud over renter og skat heller ikke tager af- og nedskrivninger med i resultatet (depreciation og amortization).

Share.