-

Downside

0

Downside betyder bare som ordet indikerer en bevægelse i en negativ retning, hvad end det drejer sig om et værdipapir, en statsøkonomi, sektor eller marked. Udtrykket bliver dog i aktiehandlen oftest brugt i forbindelse med ”downside risk”, hvor der er scenarier, der ligger grund for en potentiel negativ udvikling på baggrund af enten en fundamental eller en teknisk analyse.

Downside risk i den fundamentale analyse bygges på beregninger, der redegør for en potentiel negative udvikling ved en negativ ændring af selskabets indtjeningsgrundlag. En analytiker vil udregne en downside ved en bestemt given begivenhed ud fra dens betydning for selskabet fundamentale resultater. Dette kunne være en ændring i kunde præferencer, udsving i samfundsøkonomien eller noget så basalt som dårligt sommervejr.

I den tekniske analyse bruges begrebet downside risk, hvis selskabets aktie er ved at bryde et såkaldt støtteniveau i nedadgående retning. Aktiens downside risk er i et sådan tilfælde afstanden til det(de) næste støtteniveau(er).

Share.