-

Dækningsbidrag / Dækningsgrad

0

Dækningsbidrag angiver forskellen imellem en virksomheds omsætning og dens variable omkostninger, og dermed er dækningsbidraget et udtryk for, hvor stor en kapitalgevinst et selskabet har efter de direkte omkostninger. For at en virksomhed skal være profitabel, skal dækningsbidraget, efter at have dækket faste omkostninger, være positivt. Omvendt laver en virksomhed underskud, hvis de faste omkostninger overstiger den samlede dækningsbidrag.

Dækningsgraden, som er dækningsbidraget i pct. af omsætningen, kan hermed hjælpe med at angive, hvor stor en procentdel af omsætningen virksomheden rent faktisk indkasserer. Dækningsgraden eller dækningsbidraget vil fremgå af et selskabs regnskaber, og kan bruges til at sammenligne konkurrenters direkte profitabilitet. Her skal man dog være påpasselig med at sammenligne selskaber over forskellige brancher og nicher, da nogle selskaber kan have en høj dækningsgrad, men høje faste omkostninger, imens et selskab med lav dækningsgrad kan have relativt få faste omkostninger.

Man kan forvente, at et medicinalselskab vil have en høj dækningsgrad, da især produkter på patent kan sælges med høj margin. Dog vil man forvente, at en supermarkedskæde vil have lavere dækningsgrad, da dagligvarer som fx mælk sælges med en relativt lav margin. Det betyder dog ikke, at alle medicinalselskaber er mere profitable end dagligvarekæder, da et medicinalselskab højst sandsynligt vil have relativt højere faste omkostninger til fx forskning.

Et simpelt eksempel kan gøre os lidt klogere på, hvordan de to udregnes.

Martins virksomhed sælger hjemmelavede senge, som sælges til 5000 kr. stykket. I materialer bruger han 2500 kr. per seng, og transporten koster 500 kr. per seng. Dermed er Martins dækningsbidrag:

Dækningsbidrag = 5.000 kr – 2.500 kr – 500 kr = 2.000 kr

Dette skal så være nok til at dække Martins løn samt husleje, el, strøm osv., hvis Martin skal lave et overskud. Dækningsgraden udregnes som den procentvise del af omsætningen som går til dækningsbidrag:

Dækningsgrad = 2.000 kr / 5.000 kr = 0,4 = 40 %

Martins dækningsgrad ved salg af senge er hermed 40 pct., hvilket betyder, at for hver gang Martin sælger for 10.000 kr. vil martin have 4.000 kr. i dækningsbidrag.

Share.