-

CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate)

0

CIBOR er det daglige gennemsnit af rentesatserne foretaget på det danske såkaldte interbankmarked. CIBOR offentliggøres hver dag klokken 11 og udtrykker den rentesats, 6 danske samt to udenlandske banke er villige til at udlåne dansk valuta til en anden såkaldt primebank uden sikkerhedsstillelse med satser varierende på baggrund af løbetider mellem 1 uge og 12 måneder. De omtalte banke er Danske Bank, Jyske Bank, Nordea, Nykredit, Sydbank og Spar Nord Bank samt engelske Barclays og tyske Deutsche Bank. CIBOR-renten er vigtig fordi den bruges som reference til mange låneaftaler. For et eksempel er obligationslån med flydende rente normalvis lagt op på CIBOR-renten med en fast margin pålagt. De specifikke CIBOR-rentesatser kan ses på finansrådets hjemmeside:

http://www.finansraadet.dk/tal–fakta/Pages/satser/regler-for-fastlaeggelse-af-cibor/dagens-satser.aspx.

Den sammenlignelige interbankrente i England hedder LIBOR, imens den mest toneangivende i Euroområdet er Euribor-renten.

Share.