-

CFD (Contract for differences / differencekontrakt):

0

CFD er en forkortelse for Contract for differences eller som på dansk differencekontrakt. CFD er et derivat instrument og dermed et syntetisk produkt, der er lagt op på et underliggende aktiv, som for eksempel en aktie, et indeks eller en råvare. CFD er en art af future kontrakt, da sælger og køber af en CFD forpligter sig til henholdsvis at købe og sælge det underliggende aktiv til en fastsat pris. CFD´er adskiller sig ved, at der tale om en kontrakt, hvor der er en kontant betaling ved afregning af differensen imellem den aftalte pris og markedsprisen i stedet for en egentlig overførsel af det underliggende aktiv, og derfor er CFD´er en nemmere måde at afregne på ved spekulativ handel.

CFD´er giver ligesom ved future-kontrakter spekulanter muligheden for at spekulere i kursudsving. Da leveringen af det underliggende aktiv aldrig finder sted, er det derudover muligt at geare sin investering med en CFD´er, hvilket yderligere adskiller produkter fra en normal future-kontrakt. En gearing foregår ved at aktøren enten vælger en short eller en long position for derefter kun at ligge en margin af den egentlige kontrakt.

Hvis vi antager, at vores fiktive person Martin vil købe for 10.000 kr. Dax 30 CFD´er med en gearing på 10, indvilliger han i realiteten i en kontrakt med en værdi på 100.000, hvormed han kun ligger de 10.000. Den/det potentielle gevinst/tab er dermed større.

Share.