-

CDO (collateralized debt obligation)

0

En CDO er som navnet indikerer et finansielt produkt, med sikkerhedsstillelse i en pulje af lån. Baggrunden for CDOer bygger på ideen op, at man ved at samle en pulje af pengestrømninger (cashflows) fra mange lån kan minimere risikoen for tab, da misligholdelse af et enkelt lån opvejes af indtægten fra de resterende. En sådan pulje vil på denne måde kunne sælges videre til investorer, da et specifikt kendskab til hvert enkelt lån ikke er nødvendigt. Hvor banker normalvis selv står med indtægterne såvel som risikoen for misligholdelse af gæld, når de udsteder et lån, giver CDOer banken mulighed for at sælge gevinsten såvel som risikoen videre til investorer ved, at banken i praksis samler lån i bestemte kategorier, der på baggrund af deres usikkerhed giver forskellige rentesatser.

Dette var især et populært instrument op igennem 00´erne og beskyldes af mange for at have været med til at starte finanskrisen, ved at realkredit lån (mest kritiseret subprime lån) blev udstedt af bankerne for derefter at blive samlet til finansielle produkter, der kunne sælges til investorer.

CDOer er blevet kritiseret for deres manglende gennemsigtigheden, hvor bankerne er villige til at tage for store risici ved udstedelsen af lånene, da de ved denne konstruktion ikke selv påtager sig en del af risikoen for misligholdelse. Mange CDOer i USA blev på denne måde i perioden 2004-2007 solgt med sikkerhed i subprimelån, der generelt set udsatte investorerne for større risici end først antaget, da agenturerne, der bedømmer papirernes sikkerhed, ikke har været gode nok til at kunne bedømme disse, hvor deres estimater ved krisens start viste sig at være for optimistiske især ved faldende boligpriser.

Share.