-

CAGR (Compound annual growth rate)

0

CAGR er et udglattet mål for den årlige procentvise stigning ens investeringer har haft. CAGR udregnes således:


, hvor #år angiver antal år investeringen har løbet.

CAGR er slet ikke så kompliceret som det måske lyder, derfor vil et simpelt eksempel sætte lys over målet.

Martin investerer 100.000 kr. i nogle investeringer i år 2010. I 2011 er investeringerne 112.000 kr. værd, i 2012 122.000 kr., i 2013 150.000 og i 2014 165.000 kr.

Begyndelsesværdien er da 100.000 og slutværdien efter 4 år investering er 165.000.

CAGR er hermed 13,3 %, hvilket er et mål for det udglattede årlige procentvise afkast.

 

Share.