-

Bogført værdi (book value)

0

Bogført værdi eller indre værdi, også på engelske kaldt ”book value eller net asset value”, er et mål for værdien af et firmas omsættelige aktiver minus firmaets gæld. Det er dermed beregnet som:

Bogført Værdi = Omsættelige aktiver – gæld

Den bogførte værdi indikerer, hvor meget firmaets aktieejere vil modtage, hvis firmaet bliver likvideret ved at sælge alle dets aktiver samt tilbagebetalte alt gæld. Den bogførte værdi af et firma er hermed den regnskabsmæssige værdi af alle firmaets aktiver, hvor et aktivs værdi i det finansielle regnskab er aktivets købspris minus den akkumulerede afskrivning siden aktivets erhvervelse. Immaterielle aktiver er som regel overset i denne sammenhæng, da disse ikke kan blive solgt, hvis et firma bliver likvideret

Den bogførte værdi kan sammenlignet med firmaets markedsværdi indikere, hvorvidt et firmas aktier handles til en fair pris, men der skal tages stærke forbehold, da der ikke er et facit for den optimale ratio imellem den bogførte værdi og markedsprisen, da markedsprisen også afspejler værdien af immaterielle aktiver og fremtidsudsigter, begge dele noget der ikke kan blive solgt, og som at den bogførte værdi dermed ignorerer. Dette kan være varemærker, en pålidelig kundebase, vækstudsigter eller lign.

Share.