-

BNP (bruttonationalprodukt)

0

BNP står for Bruttonationalprodukt, og er på engelsk betegnet ”GDP” for Gross Domestic Product.

BNP er et mål for den monetære værdi af alle serviceydelser og varer, der bliver produceret i et land indenfor en periode af et år. Dette er et yderst vigtigt mål, som oftest gives meget vægt, da dette indikerer, hvorvidt en økonomi er i vækst eller i stagnering. Derudover kan målet også bruges som en komparativ indikator for et lands økonomiske udvikling og velstand, ved en omskrivning til BNP per indbygger, da en relativ høj BNP vidner om en høj national indkomst. Målet skal dog i velstands henseende tages med forbehold, da højteste BNP-niveau ikke udelukkende er et mål for den højeste velstand, da målet ikke tager højde for forskellige prisniveauer (Se KKP), andre velfærdsindikatorer som forurening, sundhed kriminalitet mm. samt nogle landes illegitime sektorer.
Lande frigiver som regel BNP-tal hvert kvartal samt en endelig revision for hele året.

Share.