-

Arbitrage

0

Arbitrage er et økonomisk fagudtryk for en handelsstrategi, der har til hensigt at udnytte små prisforskelle i identiske varer, valutaer, finansielle papirer eller lign. handlet på flere markeder. Prisforskellen skyldes, hvad man betegner som markedsfejl, hvilket giver mulighed for profit for handlere. De såkaldte arbitragører køber hermed varer, hvor de er billigst for at sælge dem videre, hvor prisen er højst. Denne handling er med til at udligne prisen for produkter over flere markeder.

Arbitrage er i sin rene form risikofri, da handleren blot udnytter en prisforskel imellem to ens produkter. Dette kunne eksempelvis være en prisforskel imellem den samme aktie, eller kravet på den samme aktie (en future kontrakt) handlet på to forskellige børser. Den private investor, har dog sjældent mulighed for at udnytte dette, da prisforskellene for identiske varer imellem markeder oftest er så små, at store ordrer er nødvendige for ikke at miste profitten til gebyrer. Derudover har moderne computerteknologi, udnyttet af professionelle investorer, gjort det umuligt at spotte disse profitchancer før de allerede er eksekveret automatisk.

Den private investor kan dermed oftest kun beskæftige sig med den risikofyldte arbitrage, hvor man udnytte prisforskelle imellem nuværende niveauer og fremtidige prisniveauer, hvis en givent scenarie sker.

Hvis vi forestiller os, at Novo Nordisk A/S ønsker at opkøbe H.Lundbeck A/S, og Lundbeck på det givne tidspunkt rygterne slipper ud handles til en pris på 130 kr. per aktie. Ifølge rygtet vil Novo Nordisk opkøbe selskabet med en margin på 15 % til en pris på 149,5 kr. per aktie. Der er hermed et arbitrage potentiale til at købe aktier, der muligvis vil være 149,5 kr. værd til en pris af 130 kr.

Den sidste type af arbitrage er dog ikke risikofri, som det var tilfældet før, da profitpotentialet bygger på scenarier der muligvis eller muligvis ikke vil ske.

Share.