-

Aktiesplit

0

Et aktiesplit er en handling, hvori en virksomhed vælger at dele sine eksisterende aktier ud til flere, hvormed antallet af udestående aktier stiger, men aktiekapitalen forbliver den samme. En virksomhed, der vælger at splitte sine 10 kr. aktier i et 1:5 split ændrer aktiernes stykstørrelse til 2 kr. aktier og aktieejerne er kompenseret med 5, 2 kr. aktier for hver 10 kr. aktie de før ejede. Dermed forbliver aktiekapitalen den samme, og hver aktieejer ejer samme andel i selskabet, men antallet af aktier er i dette tilfælde femdoblet.

Aktiesplit gennemføres som regel når prisen på en aktie er blevet forholdsvis høj, så den enkelte aktionær har større frihed over det beløb han/hun ønsker at investere. A.P Møller Mærsk-aktien kan være en af de ekstreme eksempler i denne sammenhæng, da man i 2014 inden dens lidt utraditionelle 1:5 split i april skulle op med over 60.000 kr. for en enkelt aktie. Splittet blev i den sammenhæng set som forsøg på at gøre aktien mere ”folkelig”, da splittet betød, at aktien blev mere tilgængelig for de private investorer.

Derudover har et aktiesplit den fordel, at det gør aktien mere likvid, da der er efter splittet er flere aktier i markedet. En større likviditet er med til at nedbringe et spread i handelsprisen på en aktie.

I teorien skulle et split ikke have nogen indflydelse på aktiekursen, men praksis viser dog noget andet, da historien viser, at aktiesplit ofte har en positiv virkning på aktiekursen. Et aktiesplit ses som et styrketegn, da det forsages af længere tids stigninger, og aktiestigningen umiddelbart eftersplittet kommer da på denne mekanisme samt fornyet interesse fra investorer, som det var fx var tilfældet med A.P Møller Mærsk-aktien efter deres omtalte split. Fordi A.P Møller Mærsk-aktien havde nået så højt et prisniveau havde det en ekstra stor betydning, at aktien blev splittet, da det betød at aktien var tilgængelig til et større publikum i et niveau, hvor en større del af de private investorer også fik mulighed for at købe aktier i shippingselskabet. Effekten der leder til aktiestigningerne er dog oftest midlertidig.

Omvendt aktiesplit

Hvis prisen på en aktie derimod er faldet til et, i virksomhedens øjne, lavt niveau, findes der også eksempler på et omvendt aktiesplit, hvor antallet af aktier reduceres. Dette er dog ret utraditionelt, da aktier, der har været udsat for dette, oftest sættes under et salgspres. Omvendte aktiesplit bliver derfor kun brugt i nødstilfælde som fx til at overholde børsregler.

Share.